Udlejning til psykisk udslusning uden nabohøring

  • Opdateret 5. juli 2021

Spørgsmål

Er det tilladt for lejer at udleje bolig til psykisk udslusningen uden, at naboer bliver hørt?

Svar

Kære Spørger

Det kommer an på, hvordan boligen skal bruges.

Hvis der er tale om udlejning til bolig til brug for én person over en længere periode, herunder at beboeren bliver tilmeldt Folkeregisteret på adressen, vil der i min optik være tale om almindelig brug af boligen, og det kan altid ske uden nabohøring.

Skal boligen derimod bruges mere som opholdssted, institution eller lignende, eksempelvis ved at boligen skal bruges til flere personer på en gang, beboerne ikke tilmeldes Folkeregisteret på adressen, og der sker hyppig udskiftning af beboerne, skal kommunen give tilladelse til den konkrete anvendelse.

Udover at der kan være mange bygningsmæssige krav fra kommunens side, vil kommunen i en sådan situation – formentlig – også foretage nabohøring. Det kan dog ikke siges med sikkerhed.

Det er en konkret vurdering fra kommunens side.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø