Ulovlig installeret elinstallation

  • Opdateret 10. november 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg købte i juli en ejerlejlighed men har herefter fundet ud af, at ovn og køleskab er installeret forkert, da de kører på samme sikringsgruppe som lyset.

Dette har resulteret i en smeltet sikring, så hele sikringsgruppen skal skiftes.

Sælger valgte ikke at lave tilstands- og elinstallationsrapport, og der er derfor ikke tegnet ejerskifteforsikring.

Som jeg forstår hæfter sælger dog stadig for ulovlig elinstallation, er det korrekt?

Svar

Kære Spørger

Da der ikke er tilstandsrapport m.v., er sælger underlagt et almindeligt mangelansvar. Det betyder, at sælger vil hæfte for omkostningerne til udbedring, hvis der er grundlag for at kræve erstatning eller afslag i købesummen. Et afslag i købesummen kan næppe komme på tale, da omkostningerne med al sandsynlighed vil blive betragtet som bagatelagtige, dvs. mindre end ca. 5% af købesummen.

Erstatning kan kræves, hvis der er noget at ”bebrejde” sælger, dvs. at sælger har handlet uagtsomt eller mod bedre vidende. Det kan være tilfældet, hvis sælger selv har tilsluttet ovn og køleskab, og det er klart, at installationerne er ulovlige/mangelfulde. Har sælger derimod blot overtaget installationen fra en tidligere ejer og fortsat brugen, er der formentlig intet at bebrejde sælger, og i så fald er der ikke grundlag for at kræve erstatning. Afgørende for, om sælger hæfter for installationerne, er derfor, om sælger har udført installationerne, eller hvis sælger ikke har udført installationerne, om sælger var bekendt med ulovligheden heraf.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København Ø

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten