Ulovlig opvarmningsform af tilbygning

  • Opdateret 17. maj 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Vi har i 2019 købt købt hus, hvorpå der i 2003 er lavet en tilbygning. I denne tilbygning er der el-gulvvarme.

Vi er nu, da vi undersøger muligheden for at få det lavet om til fjernvarme, blevet opmærksomme på at dette ifølge byggetilladelsen er ulovligt, da der specificeres "Opvarmningsform skal være fjernvarme, da der er forbud mod at bruge elvarme."

Det er sælger der har fået opført tilbygningen.

Vi har hele tiden vidst, at der var elvarme i gulvet - vi er dog først nu blevet opmærksomme på at det er ulovligt opført.

Det er den eneste varmekilde i tilbygningen.

Vores ejerskifteforsikring vil ikke hjælpe, da elvarmen fungerer og var beskrevet i huskøbet, så derfor er der ingen skade.

Hvad gør vi nu? Hænger vi selv på at få det lavet lovligt?

Svar

Kære Spørger

Ved køb og salg af fast ejendom gælder der en loyalitetspligt sælger og køber imellem. Dette består bl.a. i en pligt til for sælger til at give køber alle relevante og væsentlige oplysninger om ejendommen forud for købet, og for køber at undersøge forhold ved ejendommen nærmere konkret, når det er væsentligt for køber, at ejendommen har visse egenskaber, og/eller sælgers oplysninger giver anledning hertil.

Du beskriver umiddelbart, at det ikke var væsentligt for Jer, hvordan tilbygningen blev opvarmet, og at sælger ikke havde givet oplysning om, at det var et krav i byggetilladelsen, at opvarmningen skete med fjernvarme. Der ses derfor ikke at have været grundlag til for Jer at undersøge forholdet nærmere. Der kan derimod være grundlag for at påstå, at sælgeren har fortiet oplysninger i strid med loyalitetsforpligtelsen, som kan give anledning til rette et krav mod sælgeren.

Hvis byggetilladelsen har været fremlagt som bilag til handlen, eller der i øvrigt er givet indikationer om den manglende lovlighed, kan det dog omvendt være Jer, der ikke har iagttaget undersøgelsespligten, og som dermed selv må bekoste udbedring.

Jeg vil anbefale Jer at tage kontakt til en BOLIGadvokat, som ud fra handlens dokumenter kan give Jer konkret vejledning og evt. bistå Jer i en sag mod sælger.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød