Ulovlige el-installationer

  • Opdateret 17. december 2020

Spørgsmål

Min kæreste og jeg købte for halvandet år siden en andelsbolig, der nu viser sig at have ulovlige el-installationer - noget, vi opdagede ved, at vi havde besøg af en elektriker i forbindelse med, at vores el pludselig svigtede. Han fortalte, at både relæ og installationer er ulovlige. Mit spørgsmål er, hvem det er, der har ansvaret for at få det udbedret? Er det den elektriker, der på det pågældende tidspunkt har udført arbejdet? Eller er det os, der i sidste ende kommer til at stå med regningen? Det er nemlig ikke vores sælger, men en tidligere sælger, der har stået for at få lavet installationerne i sin tid (det skal lige siges, at de heller ikke var lovlige dengang). I en rapport vi fik i forbindelse med købet, har en arkitekt godkendt el-installationen jævnfør en rapport fra 2010, hvor installationen blev udført - derfor er udbedringen heller ikke medregnet i den pris, vi betalte for andelen. Jeg håber, I kan hjælpe

Svar

Hej spørger

Det er mest nærliggende at bede andelsboligforeningen om at lovliggøre de ulovlige installationer.Foreningen må i denne sammenhæng betragtes som en udlejer, og du har derfor krav på mangeludbedring - så meget desto mere at der er tale om ulovlige installationer på den ejendom, der tilhører foreningen.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten