Ulovlige vinduer

  • Opdateret 25. august 2020

Spørgsmål

Vi har købt et nybygget rækkehus med overtagelse 01.10.2020.

Vores byggesagkyndige har gjort os opmærksom på, at afslutningen omkring vinduerne muligvis ikke er i overensstemmelse med producentens vejledning, og at der kan være fare for fugtindtrængning.

Han har bedt os skaffe detailtegningerne på byggeriet for at tjekke dem. Sælger vil ikke udlevere tegningerne.

Kan vi i forbindelse med afleveringsforretningen kræve tegningerne udleveret?

Svar

Kære Spørger
Hvis jeres byggesagkyndige er den opfattelse, at der er tale om en mangel, skal det angives i referatet af afleverings forretningen.
Det er min vurdering, at I har krav på at få detail tegningerne.
Hvis ikke, kan de evt. fremskaffes via teknisk forvaltning i jeres hjemsteds kommune.
Bliver manglen ikke udbedret har I formentlig aftalt, at I kan kontakte voldgiftnævnet for bygge og anlægs virksomhed og anlægge en straks synsforretning.
Dette fremgår af de allerfleste byggefirmaers standard betingelser.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten