Vådområder

  • Opdateret 24. januar 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

I 2004 gav min sommerhuskommune tilladelse til udstykning i et notorisk vådområde.

Skulle kommunen navnlig have sikret, at området blev afvandet og at tilkørselsvejene (privat fællesvej) var drænede?

Hvem har har pligten/skal betale efterfølgende?

Svar

Kære Spørger

Spørgsmålet omkring udstykning i et vådområde kan jeg ikke besvare, uden at have set lokalplan samt tilladelserne fra Kommunen.

Jeg vil foreslå, at du hurtigst muligt kontakter en BOLIGadvokat og giver hende/ham oplysninger omkring området, herunder lokalplaner mv.

Når der er tale om private fællesveje, så er det grundejerne, der har pligten til at vedligeholde vejen – og skal afholde omkostningerne herved.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster