Valg af beboerrepræsentation

  • Opdateret 18. august 2021

Spørgsmål

Er det korrekt forstået, at ifølge senest vedtaget "Bekendtgørelse om beboerrepræsentation" (1.1.21), så behøver man ikke nødvendigvis vælge formand og næstformand i en beboerforening, da de 3 valgte beboerrepræsentanter tegner foreningen ligeligt?

Svar

Det er korrekt forstået, se uddrag nedenfor:

§ 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
Stk. 2. Beboermødet foretager valg af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse. Der skal vælges 3 beboerrepræsentanter. I ejendomme med mindre end 13 beboelseslejligheder skal der vælges 1 beboerrepræsentant. Der kan samtidig ske valg af revisor. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbare som beboerrepræsentanter og revisor er lejere af beboelseslejligheder i ejendommen og medlemmer af disses husstand. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby