Valg af bestyrelsesformand

  • Opdateret 29. november 2019

Spørgsmål

I vores andelsforening står der i vedtægterne at formanden vælges af generalforsamlingen i lige år for 2 år ad gangen.

Vores formand har pt. solgt sin andel og er fraflyttet pr. 15. Oktober 2019.

Da formanden flytter indtræder næstformanden som formand, men kan man det ?

Det er vel generalforsamlingen der skal vælge formanden jf. vores vedtægter.

Svar

Kære Spørger

Nu har jeg ikke set jeres vedtægter, men det er normal praksis at når en formand går af udenfor valg på en generalforsamling, så konstituerer bestyrelsen sig eller næstformanden tiltræder som formand.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten