Valg af næstformand

  • Opdateret 3. juni 2021

Spørgsmål

Det fremgår af vores ejerforenings normalvedtægter, at:

"Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Hvis en person er blevet valgt ind i bestyrelsen, og på det konstituerende møde bliver valgt til næstformand, gælder det så for vedkommendes valgperiode (2 år), eller skal der vælges næstformand på hverts års konstituerende møde.", jf. § 8. Bestyrelsens medlemmer Stk. 4.

Jeg er med på, at vedkommende kan genvælges til næstformand.

Svar

Kære Spørger

Foreningen konstituerer sig efter hver generalforsamling.

Det omfatter også eventuelt nyvalg af næstformand.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby