Varsling af renoveringsprojekt

  • Opdateret 15. november 2019

Spørgsmål

Hvornår har vi ret til varsling ifm. et renoveringsprojekt, hvor ejerforeningen er bygherre?

Alle lejligheder i vores forening skal have udskriftet faldstammer. Nu er turen kommet til vores opgang.

Hovedtidsplanen har været tilgængelig i ca. 2 måneder (information om ugenumre per opgang).

Vi modtog herefter den første varsling den 30 oktober. I varslingen står der, at projektet forløber fra mandag den 11. november og 6 uger frem. Det fremgår af varslingen, at håndværkerne igennem hele perioden skal have adgang til lejligheden mandag-fredag i tidsrummet 7-16 (vi har afleveret nøgler som aftalt.)

Vi har fuld forståelse for, at de nogle gange må starte tidlige om morgenen i vores lejlighed. Men da det højst sandsynlig kun er 1-2 gange om ugen, vil vi gerne varsles om, hvilke dage vi skal forvente tidligt håndværkerbesøg.

Derfor har vi skriftligt anmodet byggelederen om at blive varslet forud for dage, hvor håndværkerne ankommer inden kl. 8.30.

Vi er blevet afvist med henvisning til, at:

"procedurerne er at, man bliver varslet 14 dage og 3 dag før arbejdet går i gang, og så at vi overholder den varslet periode mht. tidspunkter. Hvis vi har behov for forlængelse, tidsplansændringer mv. skal dette også varsles i så god tid som muligt.  Det er de aftaler vi har lavet med foreningen."

Kan det være rigtigt, at entreprenøren kun skal varsle den samlede periode på 6 uger samt tidsrummet 7-16, men ikke skal give yderligere varsling til de enkelte beboere, når det kan være til stor gene?

På forhånd tak for hjælpen!

Svar

Kære Spørger

Der er ikke faste regler for dette.

Hvis man er lejer regulerer lejeloven hvornår en udlejer kan få adgang til det lejede, jfr. Lejelovens §§ 54-57.

Jeg synes I bør tage det op med bestyrelsen, da I har klar interesse i at vide hvornår der gives adgang.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten