Vedtægtsændringer

  • Opdateret 21. september 2021

Spørgsmål

På forrige generalforsamling, valgte dirigenten, at der skulle være kvalificeret flertal ved afstemning af de enkelte paragraffer i forbindelse med vedtægtsændringer.

Jeg mener, at det er almindeligt flertal og til den endelige afstemning et kvalificeret flertal.

Generalforsamlingen blev afbrudt af dirigenten og skulle fortsætte en anden dag.

Er det lovligt?

Hvor vil i foreslå, at man kan læse mere om afvikling af generalforsamlinger?

Svar

Kære Spørger

Sædvanligvis plejer vedtægtsændringer at blive vedtaget med kvalificeret flertal.

Det foregår som oftest sådan, at beslutningen træffes med kvalificeret flertal – sædvanligtvis 2/3 flertal – og hvis fremmødet til den pågældende generalforsamling er beskedent, plejer der at blive indkaldt til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen så skal godkendes endeligt for at være gyldig – tillige med kvalificeret flertal.

Det virker mærkeligt, at generalforsamlingen blev afbrudt.

Om det konkret er lovligt, kan jeg ikke vurdere ud fra de foreliggende oplysninger, men man kan sagtens forestille sig scenarier, hvor det vil være tilfældet.

Det er muligt at finde litteratur om afholdelse af generalforsamlinger og dirigentens rolle.

Der findes mange sider på internettet, hvor man kan finde information herom.

Jeg mener også, at der findes litterære værker herom.

Dog har jeg ikke konkret kendskab til nogen.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø