4. Andel i forening under stiftelse

Guide: Køb af andelsbolig

1. Find andelsbolig > 2. Vurdér andelsboligens oplysninger 3. Gennemfør andelsbolighandlen4. Andel i forening under stiftelse

  • Opdateret 9. april 2021

4. Hvis andelen er i en forening under stiftelse

En andelsbolig i en forening under stiftelse kan handles frit, og det er vigtigt at være opmærksom på, at andelsboliglovens regler om fastsættelse af prisen ikke gælder for sådanne salg.

Når det drejer sig om andelsboliger i foreninger, der er under stiftelse, kan sælger frit fastsætte prisen og betingelserne for købet i øvrigt.

Nybyggede andelsboliger er typisk dyre boliger, og det kan være svært at gennemskue den finansielle del af købsaftalen ved en andelsbolig, som er under opførelse i en forening under stiftelse. I den situation er det en rigtig god ide at søge professionel rådgivning – fx hos en boligadvokat eller i banken. Især i de tilfælde, hvor andelen købes, før andelsboligforeningen stiftes.

Så få professionel rådgivning, så du får en klar fornemmelse af, hvad det er for et køb, du er ved at foretage.

Den, der sælger en andelsbolig i en forening under stiftelse, skal blandt andet oplyse:

  • boligens kontantpris
  • forslag til finansiering af foreningens ejendom
  • den budgetterede boligafgift
  • fordelingsnøgle i foreningen
  • hvem der hæfter for usolgte andele
  • hvornår andelsboligforeningen overtager ejendommen
  • hvem, der skal finansiere eventuelle fejl og mangler ved byggeriet

Desuden skal sælger oplyse køber om fortrydelsesretten.

Når du køber en nybygget andelsbolig i en forening under stiftelse, skal du ofte stille en garanti eller lignende, som sikrer, at du kan leve op til de betalingsforpligtelser, som fremgår af købsaftalen.

Der findes flere forskellige udformninger af garantier, og som køber skal du derfor være opmærksom på, hvordan garantien er formuleret, og hvad den indebærer.

Køberen af en andel i en andelsboligforening under stiftelse har også ret til at fortryde købet. Og det er gratis for køber at fortryde købet af en andel i en andelsboligforening under stiftelse.

Fortrydelsesfristen er på 6 hverdage regnet fra det tidspunkt, hvor der foreligger et bindende købstilbud. I det tidsrum kan køber træde tilbage fra aftalen eller det bindende købstilbud.

Køberen skal have oplysning om fortrydelsesretten på et særskilt dokument – herunder om fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt og varighed samt hvilken adresse, underretning om fortrydelse skal sendes til.

Hvis en køber, som allerede har betalt en del af købesummen, fortryder købet, har han krav på straks at få beløbet tilbagebetalt.

Love og regler

Supplerende artikler