Bygningssagkyndig under Huseftersynsordningen

Hvis du skal sælge din bolig, kan du rekvirere en tilstandsrapport hos en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten kan sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring og en erklæring om betaling af halvdelen af forsikringspræmien, frigøre dig som sælger fra det almindelige mangelsansvar.

  • Opdateret 16. marts 2021

En beskikket bygningssagkyndig er typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen til at udarbejde tilstandsrapporter. Ud over en byggeteknisk grunduddannelse har den bygningssagkyndige en uddannelse i reglerne for bygningsgennemgang. .Derudover har den bygningssagkyndige mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger. For at blive beskikket som bygningssagkyndig skal man gennemføre et kursus og godkendes af Sikkerhedsstyrelsen.

Det er lovpligtigt, at du som sælger får lavet en energimærkning inden salget. Denne pligt gælder for sælgere af enfamiliehuse, ejer- og andelslejligheder, der annonceres i kommercielle medier. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er ikke lovpligtige dokumenter, men langt de fleste, der sælger huse, villalejligheder og sommerhuse, vælger at benytte huseftersynsordningen ved at forsyne køberen med disse dokumenter. .

Hvis du som sælger giver køber en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport, et tilbud på en ejerskifteforsikring og et skriftligt tilsagn om at betale halvdelen af præmien, inden køber underskriver købsaftalen, vil køber som udgangspunkt ikke kunne rette krav mod dig som følge af mangler ved boligen. Du skal også specifikt gøre køber opmærksom på denne ansvarsfrihed. Det kan du eventuelt gøre i købsaftalen.

Selvom der foreligger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på den ejendom, du påtænker at købe, kan det ofte være en god idé at alliere sig med en rådgiver alligevel. For de fleste kan det nemlig være yderst svært at gennemskue, hvilke konsekvenser, bygningsmæssige som økonomiske, der følger af tilstandsrapportens anmærkninger. En professionel bygningssagkyndig vil kunne give dig et overslag over, hvad påkrævede udbedringer vil beløbe sig til, således at du kan tage dette med i forhandlingen om boligens pris.

Det er en god idé at få en specialist til at vurdere skaden, hvis der i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er nævnt særlige forhold ved for eksempel el- og vvs-installationer og lignende, eller du selv opdager sådanne ved besigtigelsen af boligen. En autoriseret el-installatør eller VVS-mand kan vurdere skaden og give et overslag over, hvad det vil koste at udbedre den.

Ejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt skader, som den bygningssagkyndige ikke har anført i tilstandsrapporten. Det er dog ikke alle købere, der tegner denne forsikring, og i visse situationer kan der i stedet være mulighed for at rette krav mod den bygningssagkyndige, hvis denne har tilsidesat sine forpligtelser.

En bygningssagkyndig har en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker et eventuelt tab, hvis den bygningssagkyndige har begået professionelle fejl. Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt der er begået fejl, kan man klage til Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige.

I klagesagen kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der følger af fejl i tilstandsrapporten.

Nævnet kan desuden gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige og kan i den forbindelse tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig. Afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Find Konsulent

- Tilstandsrapport, Elinstallationsrapport og Energimærke

Find kontaktinformation på de konsulenter, som må udarbejde Tilstandsrapporter, Elinstallationsrapporter og Energimærker.