Tingbogsattest

En tingbogsattest er en udskrift af, hvad der er registreret vedrørende ejerskab, pantegæld og servitutter på ejendommen i tingbogen. Tingbogsattesten indeholder en dato for, hvornår den er udskrevet, og angiver oplysninger om, hvad der er tinglyst på ejendommen pr. udskriftsdagen.

  • Opdateret 21. februar 2022

Tingbogsattesten indeholder oplysninger om:

  • Adkomst, dvs. hvem der ejer ejendommen.
  • Hvornår ejendommen sidst er handlet og til hvilken pris.
  • Hæftelser, dvs. oplysninger om de tinglyste pantebreve på ejendommen.
  • Byrder og servitutter, dvs. hvilke rådighedsbegrænsninger og tilstandsbegrænsninger, der er knyttet til ejendommen.

Den fremlagte tingbogsattest bør være indhentet for nylig, idet der kan være tinglyst nye byrder og hæftelser i mellemtiden. Dette kan f.eks. være et udlæg, som sælgers kreditorer har foretaget i ejendommen, fordi sælger har misligholdt sine forpligtelser. Det kan også være et nyt pantebrev, hvis sælger i den mellemliggende periode har optaget et nyt lån med pant i ejendommen.

En ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom og lejligheden har derfor sit eget blad i tingbogen.

Andelslejligheder har også eget blad i andelsboligbogen, men her kan der kun tinglyses pant og retsforfølgning, dvs. udlæg.
Der kan således ikke tinglyses hverken adkomst eller servitutter i andelsboligbogen

Det er sælger eller sælgers ejendomsmægler, der skal fremskaffe tingbogsattesten.

Husk, at tingbogsattesten ofte kun indeholder en oversigt over de tinglyste servitutter og byrder, og det derfor er nødvendigt også at rekvirere den enkelte akt. Alle servitutter bør forelægges køber ved salget.

Hvor

Tingbogsattester, udskrift af akten samt udskrift af digitalt tinglyste dokumenter kan rekvireres gratis via tinglysning.dk. Klik på ”Forespørg med log ind”, og log ind herefter ind med NemID for at se alle oplysninger. Du kan herefter søge på ejendommens adresse under ”Forespørg i fast ejendom”.

Det er gratis at indhente en uofficiel tingbogsattest på alle ejendomme i Danmark, ligesom det er gratis at indhente servitutter.

Vil du rekvirere en officiel attesteret tingbogsattest koster denne kr. 175,- og vil blive underskrevet og sendt med post fra Tinglysningsretten.

Vær opmærksom på!

Tingbogen indeholder, som ovenfor nævnt, bl.a. oplysninger om adkomst, dvs. hvem der ejer ejendommen. Både som køber og som sælger bør du være opmærksom på og kontrollere, at det er den samme person, som står som henholdsvis adkomsthaver i tingbogen og sælger på købsaftalen.