Tilstandsrapporter - Huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og synlige tegn, der peger på skjulte skader.

Tilstandsrapporten er sammen med en elinstallationsrapport (per 1. maj 2012) nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring under Huseftersynsordningen.

  • Opdateret 12. september 2022

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Du finder tilstandsrapporter ved at slå adressen op på forsiden af Boligejer eller under 'Søg'. Rapporterne er kun tilgængelige for ejer, som skal logge ind med deres private NemID. (Ejendomsopslaget understøtter ikke login med NemId for Erhverv for tilstandsrapporter)

Tilstandsrapporten bliver udarbejdet af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. Han repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af husets synlige skader. Den bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand. Det opregnes altså kun skader, der ligger ud over, hvad der kan forventes af en bolig af denne type, alder og kvalitet.

Tilstandsrapporten udgør sammen med elinstallationsrapporten et huseftersyn, der er en forudsætning for at tegne ejerskifteforsikring

Tilstandsrapporten kan sammen med elinstallationsrapporten frigøre sælger fra det almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen, hvis han

  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring

Det er som regel sælgeren i en bolighandel, som betaler tilstandsrapporten, og rapporten tilhører derfor sælger. Det er kun ejer, der er logget på med NemID, der kan se tilstandsrapporter på en ejendom.

Sikkerhedsstyrelsen har dataansvaret for data for Huseftersynsordningen - dvs for både tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Data hentes direkte fra Huseftersynsordningens system til tilstandsrapporter - Husweb.

Find Konsulent

- Tilstandsrapport, Elinstallationsrapport og Energimærke

Find kontaktinformation på de konsulenter, som må udarbejde Tilstandsrapporter, Elinstallationsrapporter og Energimærker.

Bygningssagkyndige med advarsler, bøder eller inddragelse af beskikkelsen