6. Forhandling af pris og vilkår

Når din salgsannonce og dine fremvisninger af boligen har båret frugt, og en seriøs køber melder sig, går bolighandlen ind i sin første fase, nemlig aftalefasen. Bolighandlen har to faser: En aftalefase, hvor køber og sælger forhandler en aftale på plads og underskriver købsaftalen, og en opfølgende fase (berigtigelsesfase), hvor aftalen gennemføres i praksis.

Du kan komme ud for, at en interesseret køber tilbyder at købe boligen, men til en lavere pris end den, som du har udbudt den til. Får du som selvsælger et sådant ”underbud”, må du overveje dine muligheder. Skal du afvise buddet og fastholde den oprindelige udbudspris med risiko for, at du ”mister” køber, eller skal du hellere vælge at slå til straks? Du kan også overveje at vælge en mellemløsning og vende tilbage til køber med et tilbud om et mindre afslag i købesummen end det, som køber ønskede?

Mulighederne er mange, og beslutningen må du som sælger tage på baggrund af, hvor længe boligen har været til salg, hvor ivrig du er efter at få gennemført og afsluttet handlen, og hvor mange andre interesserede købere der er. Andre faktorer kan også spille ind.

Det kan også være, at en køber byder på boligen men fx ønsker et tillægsvilkår om, at du som sælger udbedrer skader på boligen eller indfrier en gæld, der påhviler boligen. Også i det tilfælde må du afveje dine muligheder, inden du beslutter, om du skal imødekomme købers ønsker helt eller delvist.

Der er ofte to forhandlingsrunder i en bolighandel. Den første foregår i denne indledende fase, hvor du som sælger skal blive enig med køber om de væsentligste vilkår, såsom pris og overtagelsesdato. Den næste forhandlingsrunde finder sted, når købers advokat har gennemgået købsaftalen og ejendommens dokumenter og givet sin juridiske vurdering af handlen til køber. På dette tidspunkt bringes i princippet – om end ikke altid i praksis – alle handelsvilkårene i spil igen.

Der er aftalefrihed ved køb og salg af boliger. Det er derfor næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke vilkår man kan medtage i købsaftalen. I forhandlingerne kan der således også indgå andre vilkår end det om pris i kroner og øre. Det kan fx aftales, at sælger sørger for lovliggørelse af den ulovligt opførte garage, eller det kan aftales, at køber overtager garderobeskabet og gardinerne. Det kan også aftales, at du som sælger skal udbedre skade på skorstenen el.lign.