1. Find en andelsbolig

  • Opdateret 20. april 2021

1. Find en andelsbolig

Der er forskel på, hvordan ældre (traditionelle) andelsboliger og nybyggede og nystiftede andelsboliger sættes til salg. Nogle ældre andelsboliger sælges stadig via foreningernes ventelister, mens nybyggede og nystiftede andelsboliger i overvejende grad udbydes via annoncer i aviser, internettet og ejendomsmæglere.

Der findes ikke en samlet fortegnelse over andelsboligforeninger i Danmark. Derfor er du henvist til at søge på 'andelsboligforeninger' på Internettet.

Nogle virksomheder sælger lister over andelsboligforeninger, men vær opmærksom på, at disse lister ikke altid er opdaterede og også kan indeholde foreninger, der slet ikke optager boligsøgende på venteliste.

Der findes ingen lovregler om ventelister i andelsboligforeninger. De fleste vedtægter indeholder imidlertid regler om ventelister. Selv om en del foreninger anvender ventelister, så har andelshaveren dog fortsat mulighed for at indstille en køber til andelsboligen, fx. en nærtstående person.

Søger du en andelsbolig, kan du henvende dig til foreningernes bestyrelser og bede om at blive skrevet på venteliste til en bolig. Ventelisterne kan dog være meget lange alt efter, hvor søgt en forening er. Det kan betyde årelang ventetid. Nogle foreninger optager af samme grund ikke flere på venteliste.

I takt med at priserne på andelsboliger er steget i de senere år, bliver flere og flere handler dog gennemført gennem ejendomsmæglere. Både ældre og nystiftede samt nybyggede andelsboliger sælges ofte gennem ejendomsmæglere.

Ejendomsmæglerne udstiller andelsboliger såvel som ejerboliger. Hos ejendomsmæglerne kan du desuden blive skrevet op til en andelsbolig i et køberkartotek. Du kan ofte tilmelde dig via ejendomsmæglernes hjemmesider.

Vær også opmærksom på, at en del vælger at gennemføre salget af deres andelsbolig som selvsalg.

Tjek derfor også nettet for hjemmesider, der udbyder selvsalg.