2. Vurdér andelsboligens oplysninger

Guide: Køb af andelsbolig

1. Find andelsbolig > 2. Vurdér andelsboligens oplysninger3. Gennemfør andelsbolighandlen 4. Andel i forening under stiftelse

 • Opdateret 27. marts 2023

2. Vurdér andelsboligens oplysninger

En andelsbolig kan handles på flere måder. I nogle tilfælde er det nok for sælger og køber at involvere andelsboligforeningens bestyrelse i handlen. Andre gange søger parterne rådgivning fra fx ejendomsmæglere og advokater.

Nøgleoplysninger til køber ved handel i etableret forening

De nærmere regler for sælgerens udvidede oplysningspligt er fastsat i Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger.

Reglerne skal først og fremmest sikre, at køber har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig, men skal samtidig øge gennemsigtigheden for alle parter på andelsboligmarkedet.

Sælgeren af en andelsbolig skal udlevere følgende dokumenter og nøgleoplysninger til køberen inden salgsaftalen indgås:

 • Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
 • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget
 • Et referat fra andelsboligforeningens senest afholdte ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger
 • Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet. Sker udlevering i papirform, kan udlevering begrænses til vedligeholdelsesplanens konklusioner, såfremt de er dækkende for planens indhold
 • Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger
 • Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bekendtgørelsens bilag 1
 • Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg, herunder en opstilling af hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar, jf. bekendtgørelsens bilag 2
 • En erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden senest godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. bekendtgørelsens bilag 3.
 • Centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 4.
 • Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler for den maksimale pris og overpris)

Herudover skal sælgeren gøre køberen opmærksom på andelsboliglovens regler om prisfastsættelse, straf og adgang til at hæve aftalen.

Sælgeren kan udlevere dokumenterne i papirform eller henvise køberen til andelsboligforeningens hjemmeside, hvor ét eller flere af de nævnte dokumenter kan gøres tilgængelige.

Da sælgeren i mange tilfælde ikke selv har alle de dokumenter, der skal udleveres til køberen, vil sælgeren i praksis have brug for hjælp fra andelsboligforeningen til at fremskaffe dokumenterne.

Udleveringskravet gælder ved salg af andelsboliger, herunder andelsboliger, der delvis er udlejet til andet end beboelse. Udleveringskravet gælder derimod ikke ved salg af rene erhvervsandele.

Andre dokumenter

Det kan også være en god ide at udlevere eventuelle byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og lignende, hvis der er udført forbedringer eller ombygninger i boligen.

Hvis der er fast installeret inventar, som overdrages i forbindelse med handlen, kan det også være en fordel at udlevere eventuelle kvitteringer, brugsvejledninger og lignende på inventaret.