3. Gennemfør andelsbolighandlen

Guide: Køb af andelsbolig

1. Find andelsbolig > 2. Vurdér andelsboligens oplysninger 3. Gennemfør andelsbolighandlen4. Andel i forening under stiftelse

  • Opdateret 20. april 2021

3. Gennemfør andelsbolighandlen

Andelsboligforeningen er et fællesskab, som er meget mere inde over handlen end i en ejerforening.

Foreningen godkender den nye andelshaver

Andelsboligforeningen skal godkende køber. Herefter indbetaler køber købesummen til foreningen og andre rettighedshavere, som udbetaler den til sælger med fradrag af eventuelt skyldige beløb til foreningen. Køber må ikke indbetale købesummen til sælgeren. Foreningen skal også sørge for, at eventuelle pant- eller udlægshavere får dækning i købesummen, før sælger får sin betaling.

Når køber har indbetalt købesummen, og handlen er færdig, skal han have udleveret et andelsbevis.

Køber og sælger bør have aftalt en overtagelsesdag i købsaftalen. Køber er ikke berettiget til at overtage boligen før den aftalte dag. Når køber har overtaget boligen, bør han gå den grundigt igennem for at sikre, at alt lever op til de oplysninger, han har fået om boligen, og at de forbedringer, han har betalt for, rent faktisk også er til stede i boligen.

Køber har ret til at fortryde købet af en andelsbolig i en eksisterende forening. Hvis han fortryder, skal han give sælgeren skriftlig besked om det inden 6 hverdage. Fristen regnes fra den dag, køber har modtaget sælgers accept af købstilbuddet.

Hvis køber fortryder købet, skal han dog betale en godtgørelse til sælger på 1 pct. af prisen.

Sælger er forpligtet til at vedligeholde boligen, indtil køber overtager den.

Sælger skal aflevere andelsboligen i ryddelig stand, hvilket vil sige uden møbler eller andet inventar, som ikke indgår i handlen. Hvis køber skal overtage noget inventar som et led i handlen, er det en god idé at undersøge, om inventaret rent faktisk er til stede og er i den aftalte stand. Hvis hårde hvidevarer indgår i handlen, bør sælger udlevere brugsvejledninger og garantierklæringer.

Derudover er det vigtigt at undersøge, om eventuelle forbedringer, der er nævnt i købsaftalen, rent faktisk også er foretaget i lejligheden, og at fast installeret inventar, som er inkluderet i prisen, også er til stede.

Køber og sælger bør desuden aflæse gas, vand, el, olie og lignende sammen med sælger. I bør notere aflæsningerne på et stykke papir, som I begge underskriver, og som I begge får en kopi af.

Det er også en god ide at sikre sig, at man får overdraget samtlige nøgler til andelsboligen og eventuelt til opgang, gård, kælder og loftsrum.

Hvis der efter overtagelsen af en andelsbolig viser sig at være fejl og mangler ved boligen, skal køber henvende sig til sælgeren og gøre sit krav gældende. Samtidig er det en god ide at orientere andelsboligforeningens bestyrelse.

En prisnedsættelse kan begrundes i reglerne i købeloven om forholdsmæssigt afslag for mangler eller i prisfastsættelsesreglerne i andelsboligloven. Under visse betingelser kan der tillige blive tale om erstatningsansvar hos sælgeren.

I de tilfælde, hvor der er tale om en mere omkostningsfuld fejl eller mangel i boligen, kan det være en god ide at få professionel bistand fra en advokat. I andre tilfælde kan det lade sig gøre at finde en løsning med sælgeren.