Optagelse i ejendomsmæglerregistret

Ejendomsmægler er en beskyttet titel. Titlen må kun benyttes af personer, der er registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister.

  • Opdateret 16. november 2022

Du skal være opmærksom på, at det er et personligt ansvar at blive registreret i ejendomsmæglerregisteret, hvis du vil kalde dig ejendomsmægler.

For at blive optaget i ejendomsmæglerregistret, skal du/ansøgeren anmode herom i selvbetjeningsløsningen på VIRK Indberet under "Ejendomsmæglerregistrering".

Det koster ikke noget at blive registeret som ejendomsmægler, men som aktiv mægler skal du årligt indbetale et beløb til at dække driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og et gebyr til finansiering af Erhvervsstyrelsen hvidvasktilsyn med ejendomsmæglere. 

Husk også at tegne den påkrævede ansvarsforsikring og garantistillelse. Dette gør du enten via din arbejdsgiver eller et forsikringsselskab, hvis du er selvstændig.
 

Se quickguide til ejendomsmægleransøgning her

 

I forbindelse med din indsamling af bilag til ansøgningen, så husk at læse vejledningerne. Vejledningerne indeholder oplysninger om, hvad styrelsen lægger vægt på, f.eks. ved vurderingen af din praktiske uddannelse. Arbejdsgivervejledningen kan du med fordel give til din arbejdsgiver i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsgivererklæringen.

Hvis du på et tidspunkt deponerer din godkendelse, må du ikke anvende titlen som ejendomsmægler længere. Imens godkendelsen er deponeret, er det ikke nødvendigt, at du har en ansvarsforsikring eller garantistillelse. Du kan deponere din godkendelse som ejendomsmægler på VIRK Indberet.

Hvis du ønsker at genoptage din godkendelse som ejendomsmægler, skal du anmode herom på VIRK Indberet.

Samtidig skal du sørge for at tegne den påkrævede ansvarsforsikring og garantistillelse igen. Dette gør du enten via din arbejdsgiver eller, hvis du er selvstændig, et forsikringsselskab.

Du må først kalde dig ejendomsmægler fra den dato, hvor du igen er optaget som aktiv i register over godkendte ejendomsmæglere m.v..

Vil du tjekke, at du er opført i register over godkendte ejendomsmæglere m.v., så kan du se det i CVR på VIRK Data.