4. Indhent dokumenter til Huseftersynsordningen

  • Opdateret 8. februar 2022

4. Indhent dokumenter til Huseftersynsordningen

Hvis du skal sælge et hus, en villalejlighed eller et sommerhus, bør du som sælger overveje at benytte Huseftersynsordningen. Du kan som sælger fritages for dit sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved at forsyne køberen med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og en erklæring om at ville betale halvdelen af præmien til ejerskifteforsikring.

Du kan finde en beskikket bygningssagkyndig til at udarbejde tilstandsrapporten ved hjælp af konsulentsøgningen under ”Find konsulent” på Boligejer.dk

Når du modtager tilstandsrapporten, kan du overveje, om det kan betale sig at udbedre nogen af fejlene nævnt i tilstandsrapporten. En tilstandsrapport med få fejl er et godt salgsredskab. Når du har udbedret fejlene, skal du kontakte den bygningssagkyndige igen og bede om, at der laves en revision af rapporten.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.

 

 

FALDGRUBE: Tilstandsrapporten skal være udleveret til køber, inden køber skriver under på købsaftalen. Hvis den udleveres senere, opnår du ikke ansvarsfrihed som sælger. Tilstandsrapporten skal ledsages af en el-installationsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring og tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie. Mangler et eller flere af disse dokumenter, opnår du ikke ansvarsfrihed.

Ønsker du at gøre brug af Huseftersynsordningen og dermed frigøre dig fra det almindelige sælgeransvar for skjulte fejl og mangler, skal du tillige indhente en el-installationsrapport og fremlægge den for køber sammen med tilstandsrapporten. Autoriseret elinstallatørvirksomhed kan findes ved hjælp af konsulentsøgningen under ”Find konsulent” på Boligejer.dk, og rapporten koster mellem kr. 1.600 og kr. 3.500.

Tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikring:

For at du kan fritages for ansvar, skal du fremlægge en erklæring om, at du forpligter dig til at betale halvdelen af præmien for ejerskifteforsikringen. Hvis køber vælger at tegne ejerskifteforsikring, betaler du halvdelen af den billigste præmie på de tilbud, som du har forelagt.

Tilbud om ejerskifteforsikring:

Udover tilstandsrapport, el-installationsrapport og tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie, skal der fremlægges et tilbud om ejerskifteforsikring. Send tilstandsrapporten og el-installationsrapporten til et forsikringsselskab, og bed dem om et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Hvis du har fået revideret tilstandsrapporten, er det vigtigt, at du først indhenter forsikringstilbud, eller indhenter et nyt tilbud, når tillægget er lavet.

Hvis køber ønsker tilbud i et andet selskab end det, du har tilbudt, indhenter køber selv alternative tilbud, og uanset hvilken forsikring køber tegner, skal du stadig betale halvdelen af det billigste af de tilbud, som du selv har fremlagt. Beløbet medtages over refusionsopgørelsen.

Hvis køber vælger ikke at tegne ejerskifteforsikring, skal du ikke betale noget til præmien, men du er alligevel fritaget for ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du har opfyldt betingelserne om fremlæggelse af tilbud.

 

 

FALDGRUBE: Det er halvdelen af det billigste tilbud, som du skal betale, så det kan betale sig at undersøge markedet for ejerskifteforsikringer, da der er stor forskel på priserne hos de forskellige forsikringsselskaber.

Samtidig med at du bestiller tilbud om ejerskifteforsikring, kan du bede om et tilbud på en husforsikring. Det er vigtigt for en køber at vide, at ejendommen kan forsikres uden forbehold eller i modsat fald, hvad der er til hinder herfor.

Hvis du får et tilbud med forbehold, kan det svare sig at prøve et andet selskab. Måske vil dit nuværende forsikringsselskab acceptere, at forsikringen kan fortsætte med ny ejer.