3. Huseftersynsordningen

Guide: Køb af ejerbolig

1. Forbered købet > 2. Undersøg boligen3. Huseftersynsordningen > 4. Aftalefasen > 5. Berigtigelse af handlen > 6. Overtag boligen

  • Opdateret 1. februar 2022

3. Huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under Huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt for sælger, men ordningen skal benyttes, hvis sælger vil opnå ansvarsfrihed for skjulte skader ved boligen, og hvis køber skal kunne tegne en ejerskifteforsikring.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen.Læs mere om cookies

Sikker hushandel – Hvis der er tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er baseret på en bygningsgennemgang og opregner boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Rapporterne er en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring under Huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen benyttes i praksis ikke ved handel med almindelige ejerlejligheder, men kun ved køb og salg af huse, villalejligheder og sommerhuse. Det skyldes, at det i praksis ikke er muligt ved ethvert salg af en ejerlejlighed at få foretaget en bygningsgennemgang af hele ejendommen, der kan være en meget stor ejendom bestående af mange ejerlejligheder, ligesom det ikke er muligt at afgrænse en eventuel ejerskifteforsikringsdækning over for ejerforeningens ansvarsområde.

Sammen med rapporterne modtager du fra sælger et tilbud på ejerskifteforsikring og en erklæring om at ville betale mindst halvdelen af den tilbudte forsikringspræmie. Dermed er sælger fritaget for ansvar for skjulte fejl og mangler – og det gælder uanset, om du som køber tegner ejerskifteforsikring eller ej. Det er en betingelse, at du har modtaget erklæring, tilbud og rapporter fra sælger INDEN, du har afgivet købstilbud.

Du kan derudover vælge at lade en bygningssagkyndig, som du selv har antaget, gennemgå ejendommen og lave et overslag over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle skader.

Udgangspunktet er, at ejerskifteforsikringen dækker de fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Dette er dog en sandhed med modifikationer, og det er vigtigt at læse forsikringsbetingelserne i hvert enkelt tilfælde. Forsikringsdækningen vedrører bygningerne, mens sælger stadig hæfter for forhold ved grunden – fx forurening.

Du kan frit vælge et andet forsikringsselskab end det, sælger har indhentet tilbud fra. Men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af tilbuddets forsikringspræmie. Har sælger givet flere tilbud på ejerskifteforsikring, skal sælger betale halvdelen af det billigste tilbud. Præmien er en engangsbetaling.