2. Indhent dokumenter

 • Opdateret 7. februar 2022

2. Indhent dokumenter

Når du har besluttet dig for at sælge din bolig, og du har indgået formidlingsaftale med din ejendomsmægler, skal du fremskaffe en række dokumenter vedrørende boligen til brug for handlen.

Overblik over dokumenterne

Dokumenterne kaldes i fagsprog ”ejendommens dokumenter”. Dokumenterne skal bruges dels i forbindelse med udarbejdelse af salgsmaterialet, og dels skal de videregives til køber, så køber og dennes rådgiver får dokumentation for de vigtige data, der vedrører boligen.

Aftal med din ejendomsmægler, hvem af jer der rekvirerer dokumenterne. Ejendomsmægleren må dog ikke bestille tilstandsrapporten, så det skal du selv gøre. Hvis du har behov for assistance fra en bygningssagkyndig, skal du bede din ejendomsmægler om at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig. Mægleren må nemlig ikke formidle den direkte kontakt mellem dig og den bygningssagkyndige. Reglen skyldes, at der ikke må være tvivl om den bygningssagkyndiges upartiskhed.

De relevante dokumenter, der skal indhentes til brug for dit boligsalg er følgende:

Ved bestilling af ejendomsdatarapporten indhentes ca. 50 forskellige oplysninger til brug ved bolighandlen. En ejendomsdatarapport koster 70 kr. (2021-niveau) og kan fornys to gange gratis inden for seks måneder efter bestillingsdatoen. Følgende bilag leveres som pdf med ejendomsdatarapporten, hvis de findes i de registre, ejendomsdatarapporten henter oplysningerne fra:

 • BBR-meddelelse
 • Energimærkning
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport
 • Byggeskadeforsikring*
 • Ejendomsskattebillet*
 • Vurderingsmeddelelse
 • Vejforsyning
 • Jordforureningsattest
 • Bilag vedrørende forfalden gæld til kommunen*

Dokumenter markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Du får kun disse oplysninger med i din ejendomsdatarapport, hvis du i bestillingsfasen er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har en fuldmagt fra ejeren.

 • Tingbogsattest
 • Ejendommens servitutter
 • Forureningsskema fra Regionen
 • Lokal- og kommuneplan
 • Tilstandsrapport
 • Elinstallationsrapport
 • Erklæring om betaling af ½ ejerskifteforsikringspræmie
 • Hus- og ejerskifteforsikringstilbud
 • Sælgeroplysningsskema
 • Kopi af sælgers nuværende husforsikringspolice
 • Matrikelkort
 • Bygningsattest (ibrugtagningstilladelse)
 • Tankattest
 • Forsikringspolice for hovedejendommen
 • Husorden
 • Information om evt. fælleslån i ejendommen
 • Referater fra generalforsamlinger, vedtægter og seneste årsregnskab og budget for ejerforeningen
 • Ejerlejlighedsskema (administratorbesvarelse)
 • Ejerlejlighedskort